"Järnvägen lönsam även för korta sträckor"

DHL Cargo har kört ett trailertåg mellan Padborg och Duisburg sedan maj 2023. Här lyfts släpvagnarna upp på vagnarna. Foto: Christian Bendel / DHL

I Danmark utmanar Ole Kien, konsult och medlem i ingenjörsföreningens nätverk för järnvägstransport, den rådande uppfattningen om att godstransport med tåg endast är kostnadseffektivt över långa avstånd.

Kien betonar att detta inte alltid stämmer och att det starkt beror på omständigheterna, särskilt transporterna före och efter järnvägssegmentet.

Kien påpekar att det är bristen på omlastningsterminaler som driver upp priset för tågtransporter. Järnvägen är faktiskt billigare per kilometer jämfört med lastbilar, men de sällsynta terminalerna innebär att godset ofta måste transporteras långt med lastbil innan det kan lastas om till tåg, vilket gör att besparingarna inte räcker till för att väga upp kostnaderna för lastbilstransport och omlastning.

Billiga priset utnyttjas inte fullt ut

- Priset består av dyr lastbilstransport, dyr omlastning och billig men kortare järnvägstransport. Den billiga priset för tågtransporten utnyttjas inte fullt ut, så till slut blir det billigare att använda lastbilar hela vägen, förklarar Kien för mediet SCM News. 

DHL Freight har sedan maj 2023 drivit en framgångsrik järnvägsrutt mellan Padborg och Duisburg där trailrar lyfts på vagnarna.

Men utmaningarna slutar inte där. Nedläggningen av omlastningsspår och terminaler av Banedanmark har lämnat endast ett fåtal kvar, och DSB äger fortfarande stora godsytor vid stationerna, vilket är kvarlevor från tiden då DSB drev sin egen godsdivision. Dessa ytor säljs nu genom DSB:s fastighetsdivision.

 

Kien efterfrågar politisk vilja att förbättra förutsättningarna för godstransporter på järnväg istället för att fortsätta prioritera lastbilstransport.

- Vi har ett järnvägsnät som kan transportera mer gods på ett klimatvänligt sätt. Ändå influeras man av lastbilsbranschen till att tillåta modulvagntåg och dubbeltrailers, säger Kien.

Han ser järnvägen som en viktig komponent i den klimatvänliga godstransporten, särskilt med tanke på ellastbilars begränsade räckvidd.

- Det vore förnuftigt att använda järnvägen för de långa transporterna och sedan använda ellastbilar för distribution, menar Kien.

Utvecklar intermodala logistikcenter

Europas intresse för järnvägstransport återupplivas med nya initiativ från både EU och godsoperatörer. Bland annat har världens största rederi MSC ingått ett avtal med den statliga italienska järnvägsoperatören för att utveckla intermodala logistikcenter och ett järnvägsnätverk mellan italienska och europeiska hamnar.

DHL har också lanserat en ny rutt från Padborg till Duisburg, och i Sverige använder transportföretaget Ancotrans järnvägen för att minska sina CO2-utsläpp. Kien hoppas att Danmark kommer att ta efter dessa framsteg och fullt ut utnyttja järnvägens potential för en mer hållbar transportframtid.

Källa: SCM News