Sista tågstoppet på Dubbelspåret

Målet med projektet är att få en ökad kapacitet på sträckan och färre störningar.  Foto: Trafikverket

I höst är det dags att koppla in och färdigställa Västkustbanans Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station. Men först väntar ett 10 veckor långt tågstopp med start 25 september.

Längs Dubbelspåret väntar inkoppling av de 24 kilometer långa spåren. Dessutom ska stationer byggas färdigt, spår ska riktas och bullerskyddsskärmar ska byggas.

Sträckan mellan Ängelholms och Maria i norra Helsingborg är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. Cirka 85 procent av Västkustbanan är idag dubbelspår. Den 24 kilometer långa sträckan Ängelholm-Maria en flaskhals i systemet. Det är en av de sista sträckorna att byggas ut till dubbelspår.

Bygget startade i augusti 2020. I december 2023 öppnar dubbelspårigt för trafik. Våren 2024 beräknas hela projektet vara klart och snart är det dags för Dubbelspårets sista tågstopp.

– Det är tidskritiska moment vi utför under stoppet, men som alltid är arbetet välplanerat. Med gott samarbete ser vi till att göra det allra sista av ett långt projekt, så att Dubbelspåret ska stå färdigt 3 december, berättar Helena Thysell Persson, huvudprojektledare Trafikverket.

Tågstoppets exakta tider

  • Ängelholms station - Helsingborg C :25 september kl. 00:15 till 3 december kl. 05:00
  • Totalavstängning Ängelholms station: 25 september kl. 00:15 till 2 oktober kl. 05:15

Under stoppet arbetar Trafikverket längs hela sträckan mellan Ängelholm och Maria station. Stoppet är det sista innan Dubbelspåret tas i bruk och det är mycket arbete som ska hinnas med för att tågen ska rulla på det nya dubbelspåret den 3 december.

Den 3 december börjar tågen rulla på det nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg. Då är inkopplingen av spåren helt färdig. Efteråt fortsätter Trafikverket med återställningsarbete runt om stationerna och spåren. 

Källa: Trafikverket