Allt fler avfallstransporter övergår från väg till järnväg

Många avfallstransporter transporteras nu via järnväg, särskilt på rutterna längs den europeiska nord-syd-korridoren. Foto: TX Logistik

Hittills i år har TX Logistik AG registrerat en stor efterfrågan på internationella transporter av avfall med järnväg. Fram till årets slut förväntar sig,  järnvägslogistikföretaget, som tillhör Mercitalia Logistics, att transporterna kommer att tredubblas till upp till 850 tåg per år.

Många avfallstransporter har bytt från väg till järnväg, särskilt på rutterna längs den europeiska nord-syd-korridoren. Bland annat transporterar företaget stadssopor över gränserna till återvinningscentraler i flera europeiska länder. Med det nyliga förvärvet av järnvägsfraktföretaget Exploris Deutschland Holding finns det också nya möjligheter och kapacitet för sådana transporter, eftersom Exploris främst fokuserar på järnvägsfrakttransporter inom det konventionella transportsegmentet. Transportföretaget specialiserade sig tidigt på järnvägstransport av avfall från olika industrier. Företaget Troisdorf har varit certifierat som ett specialistföretag inom avfallshantering för transport av sådant avfall sedan 2002. I senaste regelbundna granskningen som slutfördes i augusti 2023 var TX Logistik certifierade som permanenta leverantörer. 

Enligt förordningen för specialistföretag inom avfallshantering enligt lagen om slutna ämneskretslopp och avfallshantering (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) kräver certifikatet regelbunden bevis på personals kompetens. De tekniska kraven för rätt transport, fullständig dokument- och datahantering, samt legal efterlevnad och försäkringsskydd. Anställdas utbildning och vidareutbildning är särskilt viktiga i detta sammanhang, eftersom många miljökrav och transportregler måste följas vid transport av avfall över gränserna. Att överföra avfallshantering till järnväg gynnar också miljön. Ett godståg orsakar bara cirka en fjärdedel så mycket CO2 per ton-kilometer som en lastbil. Detta har en ännu större effekt ju längre rutten är och ju större mängder som transporteras. Därför gör järnvägsfrakttransporter ett avgörande bidrag till att minska koldioxidutsläppen.