Företag ser stort behov av infrastruktur och järnvägstransporter

Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter. Foto: Tyréns

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under de närmaste fem åren, och närmare sex av tio svenska företag är nu oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa den egna tillväxten. Företagen vill därför se ökade satsningar på flera transportslag, och dessutom efterfrågas även mer fokus på hållbara transporter. Det här är några av resultaten från en undersökning riktad till näringslivets logistikchefer som har tagits fram av Tyréns.

Många företag ligger i startgroparna för utökade transporter under de närmaste fem åren, och det gäller för tre av fyra undersökta transportslag.

– Störst förändring väntas inom vägtransport, där 66 procent ser en ökad användning. 61 procent planerar för en ökning när det gäller sjötransport, och 54 procent på järnvägssidan. Flygtransport är det enda område där det är fler som ser ett minskat behov, och där bara 10 procent ser en ökning, berättar Marlene Sjödin, avdelningschef Trafik, Mobilitet & Strategi på Tyréns.

bild
Bild: Tyréns

– Hela 81 procent av de undersökta bolagen anser att infrastrukturen är mycket viktig för det egna företagets utveckling. Samtidigt oroas många över att en alltför långsam utveckling riskerar att bromsa den egna tillväxten. 59 procent av företagen i undersökningen uttrycker en sådan oro, säger Marlene Sjödin.

Krav på ökade satsningar
Som en konsekvens vill logistikcheferna nu att regeringen satsar mer på utveckling av de olika infrastrukturområdena. Särskilt stort är behovet av fokus på järnvägstransport där 68 procent vill se mycket större satsningar. 49 procent vill se mycket mer pengar till vägtransport och 29 procent vill se stora investeringar inom sjötransport. Kontrasten är tydlig när det gäller flygtransport, där inte en enda av respondenterna vill att större summor tillförs.

Större hållbarhetsfokus efterlyses
Undersökningen visar också på en stor vilja till hållbar omställning inom näringslivet, och många av respondenterna vill därför se subventioner av hållbara transporter.

– Det finns ett tydligt engagemang för klimatfrågorna, men företagen uttrycker också behov av mer stöd. Hela 85 procent av de logistikcheferna vill att staten i högre grad subventionerar omställning till hållbara transporter, avslutar Marlene Sjödin.

Tvivel på politiskt engagemang
Samtidigt som det signaleras krav på omställning och utbyggnad av svensk infrastruktur och trycket på politikerna ökar, så är förtroendet för de politiska beslutsfattarna på låga nivåer. 71 procent anser nämligen att politikerna har ett lågt engagemang när det gäller utveckling av infrastruktur för logistik och transport. Bara 12 procent uppger att politikerna har ett ganska eller mycket stort engagemang.

Om undersökningen Framtidens infrastruktur
Tyréns har frågat ut drygt 40 logistikansvariga i större svenska företag med minst 100 anställda. Undersökningen genomfördes digitalt under april 2023. Syftet är att bidra till diskussionen om framtidssyn och behov av infrastruktur inom svenskt näringsliv.

Källa: Tyréns