Adam Johansson är ny ordförande för Västra stambanegruppen

Adam Johansson. Foto: Pressbild

Falköpings kommunalråd Adam Johansson (M) är nyvald ordförande i Västra stambanegruppen, som organiserar femton kommuner och två kommunalförbund utmed sträckan Stockholm-Göteborg. Han tar över arbetet efter Bengt Sjöberg, Töreboda, meddelar Skaraborgs Kommunalförbund.

Gruppen driver på för en utvecklad och förstärkt stambana, som är en av de viktigaste banorna i det svenska järnvägssystemet, både vad gäller godstrafik som persontrafik.

Infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD) säger att regeringen vill prioritera arbetskraftspendling och godstransporter. Att förstärka Västra stambanan är mitt i prick vad gäller dessa prioriteringar, menar Adam Johansson.

Det enskilt viktigaste projektet att nu skyndsamt få igång är ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Det skulle kunna korta restiden för persontrafiken mellan Sveriges två största städer väsentligt och dessutom förstärka kapaciteten för godstransporter till och från Göteborgs hamn, fortsätter den nyvalde ordföranden.

Kapacitetsbristen är utredd sedan årtionden. Bristerna är uppenbara. Nu behöver vi gå från ord till handling. Detta är ingen regional fråga utan en fråga för hela Sverige, menar Adam Johansson.

Västra stambanegruppens målbild är att banan ska hålla för 250 km/h och kunna trafikeras av 750 meter långa godståg.

Dialogen med regeringskansliet, riksdagens trafikutskott och Trafikverket har under våren intensifierats. Nyligen genomfördes ett seminarium i riksdagen för att lyfta problemen på stambanan.

Till nytt presidium valdes ytterligare tre kommunpolitiker; Magnus Andersson (S), Hallsberg, Linda Lundin (S), Gnesta samt Arne Molander (M), Lerum.