Drammenbanan återöppnar för trafik

Foto: Jernbaneverket

Efter nästan tre års byggande har sträckan Lysaker-Sandvika på Drammenbanan i Norge nu öppnat.

– Vi skulle ha velat öppna sträckan för ett år sedan, men som vi vet att vi har haft problem i samband med leverans av signalsystemet, säger Elisabeth Enger, järnvägsdirektör på Jernbaneverket i ett pressmeddelande.

Jernbaneverket har byggt om Drammenbanan för nästan en miljard kronor, byggt 50 kilometer ny räls, nya kontaktledningar och omkring 100 nya spårväxlar.

Med öppnandet av Drammenbanan på etapperna Lysaker-Høvik-Sandvika och det nya dubbelspåret längs Mjøsa har signalsystem Thales för första gången i reguljär drift.