Fortsatta problem för SJ

Monica Lingegård intervjuas om problemen för SJ. Foto: Trafikverket

I en stort upplagd artikel i DN intevjuas SJ:s vd Monica Lingegård om problemen för SJ. Det handlar om bristande kapacitet, dålig framförhållning och allt sämre punktlighet.

– Att inte kunna släppa våra julbiljetter förrän i november. Det är klart att svenska folket undrar vad det är vi håller på med. Jag har övervägt att vi ska släppa alla biljetter ändå och försöka vara otroligt duktiga på att boka om, eller ställa krav på Trafikverket att de inte får ggenomföra de banarbeten som inte är planerade 18 veckor innan, berättar Monica Lingegård  för tidningen.

Pandemin, bristande schemaläggning och dålig arbetsmiljö har bidragit till en personalbrist som gör att man helt enkelt inte kan bemanna fler tåg, Dessutom vill hon inte belasta Trafikverket ytterligare genom att söka extra plats i spåren mitt under gällande tågplan.

– Trafikverket klarar inte att hantera det. Ett annat exempel på det är att vi har många företag som vill chartra tåg. Den försäljningen har vi stoppat nu och det enda skälet att vi gör det är Trafikverkets dåliga framförhållning, säger Lingegård.