Francisca Ramsberg ny överdirektör för Trafikverket

Francisca Ramsberg. Foto: Tillväxtverket

Regeringen har beslutat att utse Francisca Ramsberg till överdirektör för Trafikverket. Francisca Ramsberg är idag överdirektör vid Tillväxtverket och just nu också vikarierande generaldirektör för Tillväxtverket.

Francisca Ramsberg tillträder som ny överdirektör vid Trafikverket den 15 augusti 2022.