Trafikverket klarar inte av grundläggande planering

Trafikverkets planeringsförmåga har spårat ur menar företrädare för Snälltåget. Foto: Snälltåget

Tågbranschen behöver bättre förutsättningar, inte sämre, för att vara attraktiva och samtidigt bättre kunna bidra till klimatomställningen vad gäller hållbart resande. Men förutsättningarna som statliga myndigheten Trafikverket ger oss som kör på spåren är allt annat än bra. Att som tågbolag inte kunna planera sin verksamhet, sälja biljetter och planera personalens schema med tillräcklig framförhållning på grund av Trafikverkets oförmåga att planera trafiken är oacceptabelt och trenden fortsätter att peka på fel håll.

I vecka 21 stängdes Södra stambanan norr om Nässjö för ett sedan lång tid planerat banarbete. De anpassade tågtidtabellerna skulle ha levererats av Trafikverket minst fyra månader före avstängningen – men levererades först drygt en vecka innan de skulle börja gälla. Tidtabeller vid banarbeten blir klara allt senare, vilket börjat bli riktigt utmanande för oss som tågbolag. Konsekvenserna blir tydliga för resenärerna, som inte kan planera och boka sina resor i tid, och för tågpersonalen som inte vet hur de ska jobba – vilket i slutändan innebär stora intäktsbortfall för oss som tågbolag.

Det är inte bara planeringen av banarbeten som dras med utmaningar. Nu senast blev det klart för oss att nästa års tidtabeller, som börja gälla från mitten av december i år kommer att bli försenade med cirka en månad. Först i andra halvan av oktober kommer besked om hur tåg kan köras under julhelgen och 2023. Normalt sätt kommer besked i mitten av september, vilket är sent i sig.

Att Trafikverket inte klarar av sin grundläggande planering ger dåliga förutsättningar för järnvägen och ställer till det rejält för tågbolag, resenärer och tågpersonal. Den mycket positiva trenden med ökat tågresande riskerar att avta och till och med vändas när tågen inte bara är opålitliga, utan inte ens kan bokas i rimlig tid.