Snälltåghet vill se bättre regelverk för internationell nattågstrafik

Minska trösklarna för att köra genom flera länder, menar företrädare för Snälltåget. Foto: Snälltåget

I en nyligen publicerad tidningsartikel i danska Politiken avslöjades att transportministrarna i Sverige, Danmark och Belgien har skrivit ett brev till EU:s transportkommissionär Vălean där man ber henne att tvinga Tyskland att ändra lagstiftningen för att kunna upphandla internationell nattågstrafik på tyskt territorium.

Transportministrarnas mål är att få subventionera ett upphandlat nattåg mellan Sverige och Belgien som högst sannolikt skulle innebära en direkttilldelning av uppdraget till de egna statliga bolagen som respektive land äger.

Tyskland har en politik som inte tillåter upphandlad långväga tågtrafik. Trafiken ska istället finansieras av biljettintäkter och utan statliga subventioner. Subventionerade nattågskarteller med direkttilldelade kontrakt har redan misslyckats en gång, och det var inte särskilt länge sedan. Under de senaste åren har flera privata initiativ startat upp internationell nattågstrafik på flera linjer. Trafik som körs utan subventioner från skattebetalarna. Men förutsättningarna behöver bli bättre för att fler sådana tjänster ska kunna frodas och samtidigt minska beroendet av skattebetalarnas ekonomiska stöd.

Varje exklusivt samarbete mellan statligt ägda järnvägsföretag kommer att reducera mängden nattåg i Europa. Nya järnvägsbolag kommer att behöva konkurrera mot två, tre eller flera dominerande statliga järnvägsbolag samtidigt – och som dessutom finansieras av skattebetalarna. Detta kommer att skrämma bort investerare, inklusive nystartade företag samt befintliga små och medelstora järnvägsföretag. Upphandling av trafik kommer att leda till monopol där snarare ineffektivitet frodas och där kundfokuset kommer i andra hand. Europa har redan provat denna nattågsmodell fram till för cirka 10 år sedan, men utan att flygresenärer och bilanvändare attraherades. Efter enorma förluster avslutade politikerna subventionerna och de flesta nattågen upphörde. Det misslyckades en gång och det kommer att misslyckas igen.

För att bättre kunna konkurrera och ta bort behovet av subventioner behöver nattågen bli mer efterfrågestyrda och innovativa. Om regeringar vill spendera pengar på nattåg kan de hjälpa till att växa kommersiellt drivna tjänster:

1. Inför opartiska ekonomiska hjälpmekanismer, inkl. sänkta avgifterna, för att använda järnvägen och underlätta krångel kring moms och skatter.

2. Tillhandahålla konkurrensneutrala finansieringsmöjligheter för att köpa eller hyra fordon till nattågen.

3. Öppna upp försäljningssystemen så att alla nattågsoperatörer är bokningsbara i alla återförsäljarkanaler och att operatörerna erbjuder möjligheter att resa vidare till och från nattågen.

4. Minska trösklarna för att köra genom flera länder, till exempel språkkrav, och forcera det gemensamma signalsystemet .

 

Källa: Transdev