Sveab tar järnvägsprojekt i Huddinge

Projektet innefattar flytt av kontaktledningar. Arkivbid

Trafikverket har givit Sveab Järnväg i uppdrag att genomföra förberedande arbeten inför en brolansering i Flemingsberg i Huddinge kommun.

Projektet innefattar flytt av kontaktledningsfundament, stolpar och bryggor med tillhörande schakter för kanalisation.

Trafikverket har givit Sveab Järnväg i uppdrag att genomföra förberedande arbeten inför en brolansering i Flemingsberg i Huddinge kommun.

Projektet innefattar flytt av kontaktledningsfundament, stolpar och bryggor med tillhörande schakter för kanalisation.