SJ visar hoppfull återhämtning

Det känns hoppfullt för SJs framtid, säger Monica Lingegård. Foto: SJ

Med lyfta restriktioner och ett stort intresse för klimatsmarta inrikes resor har resandet med SJ ökat under kvartalet. För första gången sedan coronapandemin bröt ut redovisar SJ ett positivt kvartalsresultat, även om resandet ännu inte har återgått till nivåerna före pandemin vilket påverkar det finansiella utfallet negativt.

Regeringen lyfte bort begränsningen på antal platser som fick säljas på tågen i långväga kollektivtrafik. Merparten av övriga restriktioner togs bort i september vilket över tid kommer att innebära fler anledningar för människor att resa med tåg.

– Det känns oerhört hoppfullt, även om det är för tidigt att sia om den fortsatta utvecklingen under kommande period. Vi tror att resvanorna kommer att se annorlunda ut efter pandemin, med fortsatt distansarbete delar av arbetstiden och längre pendlingstider som ställer krav på möjligheten att arbeta under resan. Vi ser också ett ökat intresse från näringslivet att ställa om sitt tjänsteresande till klimatsmarta alternativ och har tecknat många nya affärsavtal under senare tid, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

– Vi jobbar nu intensivt med att skapa attraktiva anslutningar till den internationella nattågstrafiken och jag är väldigt glad och stolt över att vi på det här sättet kan bidra ännu mer till ett ökat klimatsmart resande, säger Monica Lingegård.