SJ återupptar trafiken till Oslo

Nu öppnas sträckan Oslo - Stockholm. Foto: SJ

SJ kommer att trafikera Stockholm – Oslo igen. Den norska regeringen har tillsammans med norska myndigheter meddelat att persontågstrafik tillåts över den norska gränsen.

– Vi är väldigt glada att persontågstrafiken över gränsen mellan Norge och Sverige öppnar upp. Våra resenärer har stått utan ett klimatsmart resealternativ och det är fantastiskt att vi sätter igång trafiken igen, säger Martin Drakenberg, affärschef på SJ.

SJs passagerare har saknat möjligheten att kunna resa med tåg mellan Oslo och Stockholm och arbetspendlare, som till exempel pendlar mellan Karlstad och Oslo, har också stått utan SJ som ett klimatsmart resealternativ under pandemin. SJ kommer att trafikera linjen mellan Stockholm och Oslo två gånger dagligen. Det är samma antal avgångar som kördes på sträckan innan pandemin bröt ut. Nu släpper SJ biljetter för kommande period.

SJ har under en längre period varit förberett på att återstarta trafiken till Norge. Dock har det rått en stor osäkerhet kring om eller när trafiken skulle få norska myndigheters tillstånd att återupptas, och SJ behöver nu vidta vissa förberedelser för att återigen kunna trafikera sträckan. Då SJs trafik är igång igen kan resenärerna resa med tåg mellan Stockholm och Oslo i samband med årets julfirande och under den stundande vintersäsongen.

I nuläget finns inga inreserestriktioner från Sverige mot Norge, efter att de senaste restriktionerna i Norge upphört. Men, som resenär uppmanas man att ta reda på vilka krav och förhållningsregler som gäller i landet man ska resa till, hålla sig uppdaterad och följa lokala myndigheters regler.