SJ tar nattågstrafiken Stockholm-Hamburg

SJ startar nattågstrafik till Hamburg. Foto: SJ

Upphandlingen av nattågstrafik Stockholm-Hamburg innebär att SJ får ett helhetsansvar som omfattar trafikdrift inklusive fordonsförsörjning, biljettförsäljning och marknadsföring, men att köra nattåg ut i Europa kräver samarbete. SJ kommer bland annat att samarbeta med DSB för tågföring i Danmark och RDC, Railroad Development Corporation, för bemanning, vagnar och tågföring i Tyskland. RDC blir SJs huvudpartner. Trafiken kommer att köras med sitt-, ligg- och sovvagnar som har europeiska mått. SJs svenska vagnar är för breda.

Anbudsarbetet har varit omfattande med många internationella kontakter. Det har varit en givande process som lett fram till att SJ kunnat presentera ett attraktivt anbud, både avseende innehåll och ekonomi. Avtalet är på 4 år med en möjlig förlängning på två år och omfattar trafik under 244 dagar per år.

– Det är utmanande att köra ett tåg genom tre länder med olika regler och tekniska förutsättningar. Arbetet med anbudet har präglats av att skapa goda samarbeten och att hitta effektiva lösningar för att köra över landsgränserna säger Dan Olofsson, chef upphandlad trafik på SJ.

Nattågen kommer att annonseras som SJ EuroNight och blir en del av det nätverk av europeiska nattåg som efter många års tillbakagång nu växer och blir allt mer populära. SJ kommer att ha ett nära samarbete med andra operatörer för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för svenskar att starta och avsluta sin europaresa med nattåget till/från Hamburg.

– Alla detaljer runt hur vi kommer att köra nattågen är ännu inte på plats. Till exempel arbetar vi för att skapa så bra anslutningsmöjligheter som möjligt till och från nattåget. Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att ta tåget till kontinenten och locka så många européer som möjligt att resa till Sverige, säger Maria Hofberg, ansvarig för den internationella nattågstrafiken på SJ.

Den nya nattågstrafiken till Hamburg och SJ-försäljningen av internationella tågbiljetter, som startade för några månader sedan, är två exempel på SJs långsiktiga satsning på ökad trafik till utlandet.