Sveab utför markarbeten på Stångådalsbanan

Sveab Järnväg utför arbeten vid Stångådalsbanan. Foto: Sveab

Sveab Järnväg kommer att utföra mark- och kanalisationsarbeten för trafikinformation vid Stångådalsbanan. Beställare: Trafikverket ocb anbudssumma är cirka 2,7 miljoer kronor. Arbetet påbörjas till hösten.

Stångådalsbanan är järnvägen mellan Linköping och Kalmar. Banan följer Stångån en stor del längs vägen, vilket förklarar dess namn.