Nytt förslag till utbyggnad av spårväg i Odense

Beslut om en andra fas av utbyggnad av Odense Letbane kommer att fattas tidigast hösten 2022. Foto: Odense Letbane

I en rapport har två alternativ presentera för en eventuell framtida utbyggnad av spårvägslinjen som för närvarande är under uppbyggnad i Odense. Den 14,5 kilometer långa linjen från Tarup i nordväst till Hjallese i söder förväntas öppna i slutet av 2021.

Ett förslag för fas två är att bygga en gren på 4,9 kilometer till Seden i nordost, vilket skulle lägga till 10 hållplatser och skapa ett Y-format nätverk. Det andra alternativet omfattar både Seden-grenen och en gren till djurparken i sydväst, vilket ger totalt 7,3 kilometer och 14 hållplatser för att skapa ett H-format nätverk med två rutter som överlappar varandra i den centrala delen.

Odense Letbane har tagit fram rapporten tillsammans med COWI, Niras och WSP och Odense kommun. Man har gjort en grundlig analys av antalet passagerare, resandeströmmar, design och ekonomi och alla beslut om att gå vidare med en andra fas av projektet kommer att fattas tidigast hösten 2022.