Regeringen sänker banavgifter

Regeringen avsätter 1,37 miljarder kronor till en reduktion av banavgifter. Arkivbild

– Pandemin och restriktionerna har slagit hårt mot järnvägstrafiken. Nu meddelar regeringen och samarbetspartierna att banavgifterna sänks. Ett efterlängtat besked, som vi har efterfrågat sedan länge, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att avsätta 1,37 miljarder kronor till en reduktion av de banavgifter som tågföretagen betalar för nyttjandet av järnvägen. Beslutet kommer även att ha retroaktiv verkan och kan således innebära att återbetalning av redan betalade avgifter för 2020 och 2021.

– Vi har efterfrågat ett tillfälligt avskaffande av banavgifterna, så detta är absolut ett steg i rätt riktning. För de tågoperatörer som bedriver långväga kommersiell trafik innebär beskedet att de äntligen får ett riktat stöd, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen.

De riktade tillskott som staten tidigare lämnat till regionala kollektivtrafikmyndigheter har hittills inte kommit utförande operatör till del, trots att operatörerna drabbats hårt av minskat resande. Långväga kommersiell kollektivtrafik har inte alls omfattas av stöden.

Enligt januaripartierna är förhoppningen att den nu aviserade satsningen ska stärka ekonomin i persontrafiken där restriktionerna har lett till en minskning av resenärer, men också göra järnvägen mer attraktiv för godstransportörer. Möjligheten att reducera banavgifter har varit en skarp rekommendation från EU och snabbehandlad EU-lagstiftning ger medlemsstaterna möjligheten att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid, även med retroaktiv verkan.

– Beskedet innebär att förutsättningarna för en snabb återstart för järnvägen som transportmedel förbättras. Detta kommer få stor betydelse för hela samhället när vi så smått börjar återgå till det normala, säger Pierre Sandberg.