Regeringen förlänger restriktionerna för den långväga tågtrafiken

Transportföretagen vill ha dialog kring restriktioner i den långväga tågtrafiken. Arkivbild

När regeringen väljer att förlänga restriktionerna i den långväga tågtrafiken riskerar en stor del av landets kollektiva resealternativ att ställas in i sommar. Det skriver Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Regeringen införde i februari med synnerligen kort varsel smitt­skydds­åtgärder i den långväga kollektivtrafiken. Tåg och bussar som går på linjer över 15 mil har sedan dess bara fått fylla hälften av platserna och den persontransportnäring som drabbats hårt i spåren av coronakrisen fick ännu sämre förutsättningar än tidigare. Många företag i bussbranschen valde därför att helt ställa in all fjärrtrafik, då flera av dessa är privata familje­företag och för dem finns helt enkelt inte möjligheten att köra med förlust.

Branschen har lämnat förslag på hur restriktionerna skulle kunna förändras för att möta både hårda krav på minskad smittspridning samtidigt som företagen ges möjlighet att köra trafiken utan förluster. Dock tog regeringen ingen som helst hänsyn till de konstruktiva synpunkter som branschen hade på utformningen av restriktionerna. Nu har regeringen meddelat att man vill förlänga restriktionerna till och med 14 augusti och i det förslag som sänts ut har inget ändrats jämfört med det ursprungliga. Detta innebär att en stor del av landets kollektiva resealternativ kan ställas in i sommar, en sommar då många sett fram emot att äntligen kunna få resa och möta nära och kära.

Transportföretagen pekade redan i vintras på att bussar och tåg ser väldigt olika ut vad gäller antal och placering av sittplatser. Det förekommer exempelvis 2+1-stolsrader, men detta tas ingen hänsyn till när det maximala antalet tillåtna resenärer ska beräknas. Olika tåg har också olika förutsättningar med tätare eller glesare platser. Transportföretagen föreslår i stället att beräkningen bör ske enligt principen en passagerare per dubbelsäte och att två personer som reser tillsammans kan sitta tillsammans.

I dagarna kom positiva besked kring att det kan finnas förutsättningar för att lyfta restriktionerna framöver. Fler och fler blir vaccinerade och längtar efter att komma ut och resa. Svenskarna uppmanas att semestra på hemmaplan även i år vilket hade kunnat vara positivt för dem som tillhandahåller tillgänglighet till hela Sverige. Men om det inte går att ha en konstruktiv diskussion om förutsättningarna ens i samband med att restriktionerna nu förlängs ytterligare, så riskerar företagen inom kollektivtrafiken att hamna ännu djupare ner i krisen.