Nya X 2000 får helt ny bistro

De ombyggda X 2000-tågen, som snart kommer i trafik, får en helt ny bistrovagn. Foto: SJ

De ombyggda X 2000-tågen, som snart kommer i trafik, får en helt ny bistrovagn. All inredning är ny och bättre ugnar skapar nya möjligheter. Bistrovagnen har även fått nya sociala sittplatser som kommer att fungera som vanliga sittplatser.

Att bygga en ny bistrovagn till X 2000 har varit ett av de viktigaste, och svåraste, projekten under ombyggnationen. Det är bara vagnens rostfria skal som har sparats, allt annat är nytt, från golv till tak. Bistrovagnen har fått helt ny inredning. Ljusa färger och naturmaterial dominerar, precis som i övriga tåget.

Bistrovagnen har fått ny inredning och köket ny funktionalitet. Caféplatserna i nuvarande vagnar försvinner och ersätts av ståbord med eluttag. På så vis frigörs yta för 16 nya sittplatser i direkt anslutning till bistron. Köket har fått nya ugnar som gör det möjligt att utveckla menyn, till exempel blir det nu möjligt att grädda pizza på tåget. I enlighet med SJs matfilosofi kommer satsningen på säsongsbetonade varor att fortsätta.

– En inbjudande och trevlig bistro är viktig för hela reseupplevelsen. Vi vet från våra undersökningar ombord att resenärer som besökt bistron är nöjdare med sin resa än de som inte gjort det, säger Ewa Nordling, ansvarig för mat och dryck på SJ.

Bistrovagnens nya sittplatser består av fyra grupper med motsittning och kommer att fungera som vanliga sittplatser när samtliga ombyggda X 2000-tåg är satta i trafik. Platserna lämpar sig väl för till exempel ett lag eller en skolklass som vill kunna umgås under resan. De nya sittplatserna är både ett resultat av den höga efterfrågan SJ såg före pandemin och en önskan att kunna erbjuda fler resenärskategorier en bra reseupplevelse.

En ny modern kassa installeras som ska göra betalningar snabbare och smidigare. Det kommer även gå att betala med Swish.