Implenia tar kontraktet på tunnelbanestationen Sofia

Visionsbild av station Sofia som planeras ligga i Stigbergsparken. Bild: Region Stockholm

Implenia Sverige har signerat ett kontrakt med Region Stockholm gällande den nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm i Stockholm. Kontraktet är värt ungefär 1 000 miljoner kronor.

– Den blå linjen ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och söderut via Södermalm och Hammarby sjöstad. Station Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer och får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Uppdraget sträcker sig från Q3 2021 till Q4 2025.

Kontraktet avser utförande av tre bergtunnlar och ett plattformsrum, totalt en sträcka på cirka 1 500 meter samt ett vertikalschakt. Entreprenadformen är utförandeentreprenad med projekteringsansvar för bland annat hisschakt, plattform och teknikbyggnader. Dessa kommer att projekteras i egen regi av Implenias Technical Design Office.

Kontraktet är en fortsättning på arbetstunnel Londonviadukten, ett kontrakt Implenia erhöll i slutet av 2019. Där pågår i dag tunneldrivning ner mot Sofias kommande huvudtunnlar.

– Det är hedrande att få ta sig an ytterligare ett tunnelprojekt av den här dimensionen. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt helt i linje med vår kompetens. Då vi dessutom redan finns på plats i den förberedande entreprenaden vid Londonviadukten säkerställer vi att Sofia kommer att kunna byggas på ett säkert och effektivt sätt, säger Jiri T Englén, VD för Implenia i Sverige.