Implenia förlänger blå linjen i Stockholm

Blå linjen i Stockholms tunnelbanenät förlängs från Kungsträdgården till Nacka. Foto: Implenia

I Stigbergsparken på Södermalm byggs den nya tunnelbanestationen Sofia. Anläggningsentreprenaden utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Station Sofia är en förlängning av tunnelbanans blå linje som förlängs från Kungsträdgården till Södermalm och vidare ut mot Nacka och Söderort. I dagsläget sysselsätter projektet cirka 50 medarbetare.

– Vi beställde två hybriddrivna Platform Basket R14 tunnelliftar i början på 2022 och fick dem levererade strax därpå. Vi behövde en smidig och terränggående lift främst för arbetet i servicetunnlarna och hittills har det fungerat väldigt bra, säger Niklas Hallström som arbetar som produktionschef på Implenia.

– Vår del av projektet ska vara klart 2026, men tunnelbanan kommer att tas i bruk först 2030. Det är ett spännande projekt som bland annat kommer att innehålla världens näst djupaste schakt på nästan 100 meters djup. Utöver det så borrar och spränger vi bergtunnlar och servicetunnlar. I vår bransch så är det full fart, förutom det här projektet så är vi inblandade i två projekt på ”förbifarten”, tunnelbygget i Varberg samt att vi precis fick arbetet med Högdalsdepån, berättar Niklas Hallström.

Daniel Zetterman som arbetar som maskinchef på Implenia har till uppgift att se till att företagets maskinpark matchar de krav som de olika uppdragen ställer. När han skulle investera i två nya tunnelliftar hade han en tydlig kravspecifikation.

– Vi önskade en så miljövänlig lösning som möjligt till att börja med naturligtvis, och här är lösningen från Platform Basket med en hybrid som kan köras antingen på diesel eller via litiumbatterierna perfekt. Batterierna kan laddas via kabel men också via dieselmotorn vilket ger en god flexibilitet. Utöver detta så var det viktigt att liftarna klarar en ganska ojämn vägbana, där det ibland kan luta en hel del. De här liftarna har ett nivelleringssystem som gör att de klarar upp till 10 graders lutning, vilket är tämligen unikt för dem, säger Daniel Zetterman.