APM Terminals ökar järnvägsvolymerna med åtta procent

Nu tar APM Terminals Gothenburg emot mer långväga gods än någonsin. Foto: APM Terminals

Nu tar APM Terminals Gothenburg emot mer långväga gods än någonsin via järnvägen och kan samtidigt uppmäta en total ökning av järnvägsvolymerna med åtta procent under kvartal ett, jämfört med föregående år. 2019 startade APM Terminals initiativet Green Gothenburg Gateway, en satsning som går ut på att en container, genom klimatsmarta tåglösningar, ska nå Göteborg inom 24 timmar oavsett var i landet den lastas.

– På APM Terminals Gothenburg är vi måna om att nå en långsiktighet i vårt klimatarbete och vi arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att hitta mer hållbara transportlösningar. Därför är det glädjande att allt fler vågar satsa på järnvägen och att vi ser en volymökning från i princip alla de hubbar vi samarbetar med, även de långväga, säger Svante Altås, Sr. Sales Executive på APM Terminals Gothenburg.

Jämfört med föregående år, tar APM Terminals Gothenburg idag emot i snitt fem fler pendlar per vecka, där volymen av såväl konsumentprodukter och kläder som skogsprodukter har ökat.

– Vi ser en fortsatt tillväxt av järnvägsvolymerna framåt. Trygghet och hållbarhet är två nyckelord när våra kunder väljer logistiklösningar, avslutar Svante Altås.