Köper 28 nya tåg för tre miljarder kronor

Krösatågen uppdateras med nya tågset. Foto: Länstrafiken

Regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge och Kronoberg beslutade att tillsammans upphandla nya tågfordon för att ersätta befintlig flotta som börjar uppnå slutet av sin livslängd samt för att utöka trafiken inom Krösatågen. Bakgrunden till anskaffningen är även regionernas mål om en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till att fler ska välja att åka med de miljövänliga kollektiva färdmedlen. 

Med nya tåg kommer regionerna att ta ett stort kliv i förstärkningen av tågtrafiken och göra det attraktivare och mer tillgängligt att åka inom och mellan regionerna. Vidare krävs att tåg som ska trafikera sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm är anpassade till signalsystemet ERTMS när detta uppdateras.

Upphandlingen omfattar 28 nya tåg med tillhörande tjänster och utrustning till ett ordervärde av 3 miljarder. 20 av tågen är elektriskt drivna och 8 av dem är bimodala, BMU, viket i detta fall innebär att de både kan drivas elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle vilket ligger i linje med regionernas beslut om fossilfri trafik. De bimodala fordonen är tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. För att täcka framtida behov så ingår även en fordonsoption om totalt 26 fordon där 7 är av den bimodala varianten och 19 är elektriskt drivna varianten.

- Med de nya tågen kommer vi stå stabila inför framtiden. Med ökad komfort, förbättrad reseupplevelse och kortare restider tar vi ytterligare steg för att Krösatågen ska stå väl rustade många år framöver, säger Marcus Eskdahl, Regionråd (S) och ordförande i TIM-nämnden.