Politisk oenighet om nya stambanor inför infrastrukturpropositionen

Det är politisk oenighet om byggandet av höghastighetsbanor. Foto: Skanska

Infrastrukturpropositionen är viktig för förverkligandet av höghastighetsbanorna. Propositionen läggs vart femte år, omfattar hundratals miljarder kronor och är den ekonomiska ramen för all svensk infrastruktur fram till 2033.

Men den politiska oenigheten om höghastighetsbanorna är stor. Miljöpartiet är för, vilket kan synas märkligt då partiet vanligen har en avvaktande hållning till större teknikprojekt. Med moderaterna är det tvärt om. Moderaterna brukar gilla teknikutvecklingsprojekt, men inte i detta fallet. Moderaterna vill satsa på flyget i stället för järnvägen. 

Även i synen på finansieringen är man oenig. Det finns en oro för att en finansiering inom infrastrukturbudgeten kan komma att tränga ut andra viktiga satsningar.

Liberalerna tycks också ha våndor kring frågan. De menar att januariavtalet ska styra den fortsatta förhandlingen om höghastighetsbanorna, vilket vänsterpartiet menar att liberalerna utnyttjar för att splittra överenskommelsen i januariavtalet.

– Vi presenterar propositionen den 8 april och den läggs på riksdagens bord. Det är där man testar uppslutningen, säger centerpartisten Anders Åkesson, förste vice ordförande i Trafikutskottet till Svd, som intervjuat företrädare för de olika partierna om infrastrukturpropositionen.