Mötesspår i Väse förbättrar förbindelsen Stockholm-Oslo

Trafikverket bygger nytt mötesspår i Väse. Foto: Karlstad kommun

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse i Karlstad kommun. En ny detaljplan för Väse har tagits fram och Väseborna har deltagit i utvecklingen av Väse centrum. Trafikverket planerar för byggstart hösten 2021. Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm-Karlstad-Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika.

Den planskilda korsningen som ska byggas i Väse betyder att gång-, cykel- och biltrafik leds i en passage under järnvägen. Det innebär i sin tur en säkrare trafikmiljö i Väse och möjlighet till utveckling av centrala Väse. Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlänger vi befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad. Plan för byggstart är till sommaren.

Under våren innan byggstart sker, kommer kommunen genomföra ett antal förberedande arbeten:

  • River fastigheten på Storgatan 44. Här ska det bli en tillfällig väg under byggtid.
  • Bygger en tillfällig väg.
  • Lägger dagvattenrör i Arnövägen.
  • Kopplar in ett antal serviser för vatten och avlopp.