Ny bangård för godståg planeras i Karlstad

Foto: Karlstad kommun

En ny bangård för godståg planeras att byggas i Välsviken. Dels för att förbättra logistiken kring gods, dels för att skapa attraktivare boendemiljöer genom att flytta hanteringen av godståg.

Genom att flytta godshanteringen från Karlstad C och rangerbangården på Herrhagen till en ny bangård i Välsviken så kommer miljön i centrum och för de boende på Herrhagen upplevas lugnare. Det är också positivt för en viktig exportnäring som skogs- och pappersindustrin.

Den nya bangården i Välsviken är ett delprojekt i projektet Tåg i tid, men är ännu inte finansierad. Målet är att finansiering ska vara klart så att bangården kan börja byggas 2026. Projektet Tåg i tid arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och för ett nytt resecentrum i Karlstad. Arbetet består av flera delprojekt. En ny bangård i Välsviken är ett av dem.