Nytt järnvägsspår mellan Karlstad Central och Karlstad Östra

Foto: Karlstads kommun

Trafikverket bygger ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet Tåg i tid. Arbetena kommer att starta 17 september 2018 och pågå fram till hösten 2019.

– Men nu är vi i gång. Spåntningen inleds nästa vecka och snart påbörjas pålningen längs den aktuella sträckan, säger Didar Muhammed, biträdande projektledare till Nya Wermlands-Tidningen.

Mötesspåret kommer att bli 1 100 meter långt och byggs till stora delar på områden där det redan idag finns järnvägsspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra. I anslutning till Pråmkanalen byggs även en ny bro. Ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Mötesspåret och den nya bron byggs av Trafikverket och projektet finns med i Trafikverkets nationella plan.

Godsspåret vid Karlstad Östra kommer att förlängas och industrispåret vid Löfbergs kommer att få en ny anslutning samt behöver justeras något sidled.

– När det nya spåret står klart i december 2019 innebär det kortare restid med några minuter mellan Karlstad och Kristinehamn, effektivare godshantering på Karlstad C och snabbare återställning efter trafikstörningar, säger Muhammed.