DB Cargo använder ETCS för transeuropeisk godstrafik

DB Cargo utrustar tretton godslokomotiv med ETCS. Foto: DB Cargo

DB Cargo har gjort upp med Alstom om att utrusta tretton godslokomotiv med ETCS-standardtekniken. De kommer att använda Alstoms Atlas ETCS Baseline 3 Release 2-lösning, som uppfyller de senaste europeiska standarderna för interoperabilitet. Lösningen kommer att användas i transeuropeisk godstrafik mellan Tyskland, Danmark och Sverige. Efter ombyggnaden kommer godslokomotiven, som tillhör EG3100-serien, att köra sömlöst och säkert på rutter över landets gränser.

Europa går snabbt mot en mer digitaliserad och interoperabel miljö när det gäller järnvägstransporter. Sådana initiativ bidrar verkligen till att skapa ett smidigt europeiskt nätverk som kan garantera bättre prestanda som kännetecknas av effektivitet och snabbhet. Ju fler företag använder liknande tekniker; desto bättre sammankoppling blir det.

Det europeiska tågkontrollsystemet, ETCS, är signal- och kontrollkomponenten i det europeiska järnvägstrafikstyrningssystemet ERTMS. Syftet är att ersätta de många oförenliga säkerhetssystem som för närvarande används av europeiska järnvägar. Enligt Alstom är det förmodligen "det mest effektiva tågstyrningssystemet globalt, vilket ger betydande fördelar när det gäller underhållskostnadsbesparingar, säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och trafikkapacitet".