Nytänkande löser coronaproblem hos Mantena

I coronatider testas nytänkande och interna problemlösningar. Foto: Mantena

Kreativ problemlösning och samarbete på tvärs av expertis löste utmaning med kalibrering av bromstestapparat under Corona. Bromstestapparaten ToruPro hade gått ut från kalibreringsintervallet och det fanns ingen möjlighet att genomföra kalibrering på godsvagnsavdelningen på Grorud. Utmaningen låg i att få apparaten godkänd utan att skicka det ut från huset och utan att stoppa produktion.

Det speciella projektet leddes av gruppledare Erling Flage från godsvagnsavdelningen. För att lösa problemet fick han konstruera och svetsa ihop ett helt nytt verktyg som möjliggjorde testning på apparaten i verkstad. Än så länge är det bara apparaten på Grorud som har blivit kalibrerad på det här sättet, men planen är att det ska byggas ett permanent system för kalibrering av alla ToruPro-apparater i Mantena, utan att kalibreringsansvarig från producent behöver närvara i verkstad.

– Projektet är ett bra exempel på hur vi i Mantena tänker nytt och löser saker på spännande sätt med samarbete mellan olika fält. Vi kan aldrig tumma på säkerhetskraven oavsett vilka utmaningar som dyker upp. I det här projektet samarbetade vi på godsavdelningen med bland annat Petter Lefoka från teknisk avdelning och Einar Johnsrud från ventilavdelningen, säger Flage.