Kräver tydligare svar om snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Nu krävs svar från svenska regeringen om förbindelsne Stockholm - Oslo. Karta: Oslo-Stockholm 2.55

Ledande företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Anledningen är att den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide nyligen meddelade att den norska regeringen är villig att utreda en modern järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Förutsättningen för att arbetet ska påbörjas är dock att det sker gemensamt med Sverige. Ännu har inget tydligt svar kommit från den svenska regeringen i frågan.

Företrädarna för regionerna och kommunerna skriver bland annat:

– Vi kräver inte att varken den norska eller den svenska regeringen ska lova någon ny järnväg. Men vi kräver att den svenska regeringen visar intresse och engagemang. Att man ser möjligheten och betydelsen. Och vi kräver att man är beredd att gemensamt med Norge, seriöst utreda både kostnader och alternativ finansiering av en ny järnväg tillsammans mellan länderna. Sverige måste kunna ta hand om befintlig infrastruktur samtidigt som nya möjligheter utreds.