VR Transpoint använder Innofreights nya vagnar

Bilden visar det första tåget, som är utrustat med helt nya modulära Finnowagons. Dessa har redan startat kommersiell trafik. Foto: VR Cargo

VR Transpoint och Innofreight Solutions GmbH har godkänt och modifierat en vagnlösning som i stor utsträckning används i Europa under finländska förhållanden.

Det första tåget som har utrustats med modulära ”Finnowaggons” är nu på väg i kommersiell trafik mellan Pyhäsalmi och Siilinjärvi. Tågoperatören VR använder inledningsvis 23 kopplade låga vagnar med en egenvikt på 2 x 21 ton och en nyttolast på 2 x 69 ton. Med "Finnowaggon" godkändes för första gången också Y25-boggien, som nu används i stor utsträckning i Europa,. VR planerar att köpa ytterligare 27 Finnowaggons i år.

De modulära Finnowagon-vagnarna ökar effektiviteten i järnvägstransporter, vilket möjliggör högre nyttolaster och tack vare sin flexibilitet är vagnen lämplig för transport av många typer av gods.