SJ överväger att köra Europaspåret via Landskrona

Illustrationen visar hur Europaspåret knyts an till Landskrona och befintlig järnväg. Karta: Europaspåret

Sj vill undersöka möjligheten att köra Europaspåret via Landskrona i stället för vägen över Lund-Malmö.  Det rapporterar Landskrona Posten.

– Det skulle vara konstigt om man inte tittade på Europaspåret, Säger Pär Helgessom på SJ till tidningen.

Per Helgesson tar inte ställning för Europaspåret men menar att sträckningen bör utredas.

– Det viktiga är att det byggs med kapacitet mellan Sverige och Danmark med en fast förbindelse som klarar både godstrafik och långväga persontrafik.

HH-förbindelsen är ingen lösning för godstrafiken och heller inte för den långväga persontrafiken. Därför är nu SJ intresserat av att se på alternativet Europaspåret - en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.