HS2 söker 20 000 järnvägsbyggare och annan personal för nya höghastighetssträckan 

Höghastighetssträckan HS2 har redan genererat 20 000 nya arbetstillfällen fFoto: kredit: HS2 Ltd

Brittiska företaget som ansvarar för bygget av Storbritanniens nya höghastighetssträcka med låga koldioxidutsläpp, har lanserat 20 000 nya arbetstillfällen för att främja bygget av fas ett av projektet, som förväntas starta under de kommande månaderna och åren. 

Webbplatsen gör det möjligt för potentiella kandidater att söka efter lediga platser inom ramen av HS2-projektet och dess leveranskedja som för första gången ligger på ett och samma ställe. 

Den nya digitala plattformen, som finns på HS2-webbplats, vänder sig till de som söker arbete eller som strävar efter ett karriärbyte. 

I september 2020 bedömde HS2:s fyra huvudentreprenörer och två stationsbyggare att de skulle kunna skapa över 20 000 jobb inför det 10-åriga byggprogrammet för projektets fas ett. 

- HS2 hjälper oss att skapa spännande jobb samtidigt som projektet fortsätter. När vi ser framåt är det viktigt för vår återhämtning att hjälpa så många människor att säkra ny sysselsättning och det är just därför vi har investerat 30 miljarder pund i vår plan för nya jobb. Främsta målet är att skydda, stödja och skapa möjligheter i våra samhällen, förklarade Storbritanniens sysselsättningsminister, Mims Davies.