Järnvägsstationen Amsterdam Centraal moderniseras 

Efter sex års planering kan arbetet börja i slutet av 2021. Den första fasen består huvudsakligen av förberedande arbete. Stationen och spåren kommer att renoveras från och med 2024. Foto: Creative Commons Lic.

Amsterdams centralstation, Amsterdam Centraal, kommer under de kommande tio åren att upprustas grundligt. Det blir inte bara stationen som ska nydanas, utan också spåren. Målet är att tåg ska köra till och från huvudstaden minst var tionde minut från och med 2030. 

Ruttplaneringen (Tracébesluit) för Amsterdams centralstation publicerades i den nederländska statstidningen den 27 januari 2021. Den definierar konturerna av järnvägsinfrastrukturen runt stationen i huvudstaden. Renoveringen av stationen och arbetet med spåren kommer att skapa mer utrymme för tåg och passagerare. 

- Det är viktigt att vi förbereder Amsterdams centralstation för framtiden, både spåren och stationen. För närvarande kan det vara tyst och tomt i Amsterdam Centraal, men efter pandemin kommer passagerarna igen. Det förväntas till och med att fler personer kommer att använda stationen efter pandemin än före krisen. Tack vare dessa omarbetningar kommer resenärerna verkligen att må bättre och tågen kommer att gå igen var tionde minut, sade minister Stientje van Veldhoven, som är ansvarig för infrastruktur och vattenförvaltning. 

Ombyggnaden och renoveringen gör att fler resenärer kan använda stationen runt 2030. När det gäller förbindelserna mellan Amsterdam och Nordholland, Flevoland och Brabant går tågen var tionde minut. Arbetet är också nödvändigt för att förverkliga andra ambitioner i den framtida versionen "Toekomstbeeld OV 2040", vilket innebär snabbare resor mellan Amsterdams östra omgivningar och norra och södra delen av landet. Samtidigt räknar man att attraktionskraften för internationella tågresor ökar. 

Innan pandemin var Amsterdams centralstation en av de mest trafikerade tågstationerna i Nederländerna med 200 000 passagerare om dagen. Trafikplanerarna räknar med att detta antal kommer att nås igen och att antalet till och med växer efter coronakrisen. 

Efter sex års planering kan arbetet börja i slutet av 2021. Den första fasen består huvudsakligen av förberedande arbete. Stationen och spåren kommer att renoveras från och med 2024. 

Omvandlingen av stationen inkluderar bygget av fem nya broar i närheten av stationen vid Oostertoegang och skapandet av en ny korsning på Dijksgracht så att tågen kan korsa utan att behöva vänta. Antalet genomgående spår kommer att minskas från tio till nio och det blir färre växlar och en del av bansträckan kommer att förnyas. Detta gör att tågen kan komma närmare in på stationen. 

På grund av att spåren på stationen ändras kan plattformar och trappor breddas. Den befintliga tunneln under spåren kommer att renoveras och en östra tunnel kommer att uppgraderas avsevärt. Denna tunnel ger utrymme för butiker och kommer snart att ha en ytterligare tillgång till plattformarna. 

Planerna bestämdes i  samarbete mellan Amsterdams kommun och järnvägsoperatören ProRail. Det gemensamma målet var att bevara stationens traditionella karaktär och förbindelsen mellan järnvägen och staden. 

 

...