Furniparts transporter kommer att omorganiseras från sjöfrakt till järnvägstransport.

Tågens miljöpåverkan mindre och transparensen större. En signifikant skillnad är att det finns mindre risk för förseningar. När tågvagnen är ansluten går den på räls. Foto: Creative Commons Lic.

Furnipart och Blue Water utökade nyligen samarbetet med transporter från Fjärran Östern till företagets hemvist i Hinnerup nära danska Århus. Det nya avtalet innebär bland annat att Furniparts transporter i framtiden kommer att omorganiseras från sjöfrakt till järnvägstransport.

Järnvägstransport har flera fördelar för Furnipart. Det gäller speciellt ifråga transporter till och från Kina. Resan på 15000 kilometer blir ungefär 14 dagar snabbare och därmed kan deras designnyheter nå fram på 28-30 dagar istället för 42 dagar.

Samtidigt är tågens miljöpåverkan mindre och transparensen större. En signifikant skillnad är att det finns mindre risk för förseningar. När tågvagnen är ansluten går den på räls.

- Vi har letat efter en logistikpartner som kan tillgodose våra behov. Blue Water har skräddarsytt en lösning som passar oss och våra kunders förväntningar. De hjälpte oss med en kostnads-nyttoanalys som skulle visa att även om järnvägstransporter är dyrare än sjöfrakt är det fortfarande en bättre affär för oss, eftersom varorna är kortare tid på vägen, säger Jørgen Rask, COO på Furnipart .

Det tvååriga avtalet stärker därmed samarbetet, som har utvecklats under flera år:

- Det är ett riktigt bra exempel på hur ett klassiskt kund-leverantörsförhållande kan utvecklas till ett partnerskap och hur vi tillsammans skapar lösningar som är värdefulla för båda parter. Furnipart har utmanat oss och haft modet att engagera oss i hela logistikflödet. I en nära dialog har vi gjort ett avtal som utvecklar båda parter - och inte minst ett avtal som stöder den stora tillväxt som Furnipart upplever, säger Jeppe Rind Stentoft, försäljningsprocesschef i Blue Water.