EU: 2021 blir ett europeiskt järnvägsår

- Det är fantastiskt att EU fokuserar på järnvägssektorn, säger Bane NORs VD Gorm Frimannslund. Foto: BaneNOR

Europeiska kommissionen har beslutat om att 2021 ska bli järnvägsåret

 EU har en tradition att ägna varje år åt ett specifikt ämne för att öka medvetenheten om de utmaningar och möjligheter som den aktuella sektorn står inför.

 Detta år ägnas åt järnvägen och 2021 är därför det europeiska året för järnvägar. Förslaget bygger på EU: s «Green Deal», som lanserades av EU-kommissionen i november 2019. EU: s Green Deal syftar till att EU ska bli klimatneutralt senast 2050.

 Bra initiativ

Genom att förklara 2021 som järnvägsåret vill kommissionen främja järnvägarna som ett transportsätt och fokusera på miljöfördelar. Järnvägen transporterar människor med lägre energiförbrukning och i ett mindre område än andra transportsätt och är därför en viktig del av lösningen på de transportutmaningar som kommer med stor befolkningstillväxt i och runt storstäderna.

 - Järnvägen är viktig idag, men kommer också att ha en ännu viktigare roll under de kommande åren, säger VD för Bane NOR Gorm Frimannslund.

 - Vi tycker därför att det är fantastiskt att EU väljer att fokusera på järnvägssektorn. Vid en tidpunkt då hela världen går in i ett grönt skifte är det dags för järnvägen att ta sin naturliga roll som det mest miljövänliga fortskaffningsmedlet.

Löser framtidens transportbehov

 Fler och fler människor reser med tåg, och ännu fler kommer att välja järnvägen i framtiden. När städer växer, fler reser och klimatmedvetenheten ökar blir det ännu lättare att välja tåg. Järnvägen är lösningen på framtidens transportbehov.

Det är det säkraste, mest klimat- och miljövänliga och effektiva sättet att transportera många människor och gods över långa sträckor. Det är därför det nu finns en viktig och korrekt investering i järnvägen.

 - Vi arbetar för ett effektivt, miljövänligt och säkert transportsystem och för att underlätta en bättre tågservice med fler avgångar och kortare restid. Detta gör det ännu enklare att välja tåg i framtiden, säger Frimannslund.

 Bane NOR förnyar och moderniserar järnvägsinfrastrukturen i Norge så att fler kan ta fler tåg. Genom att stärka och utveckla tågtjänsten för resenärer och godskunder kommer järnvägen att ge ett betydande bidrag till att uppnå det övergripande transportpolitiska målet "Ett effektivt, miljövänligt och säkert transportsystem fram till 2050".

 - Många spännande saker händer på järnvägen varje år och 2021 är inget undantag, säger VD Gorm Frimannslund.

 - Vi kommer att markera det europeiska järnvägsåret 2021 genom våra dagliga sysslor med planering, drift, underhåll och byggande av järnvägar och förvaltning av järnvägsfastigheter, och särskilt genom våra evenemang och markeringar av projekten under hela året, avslutar han.

Källa: BaneNOR