Karlshamns hamn investerar 250 miljoner kronor i nya färjelägen

Nya färjan Aura Seaways gör sitt första anlöp i Karlshamns hamn med gods och passagerare. Foto: Karlshamns hamn

DFDS nya färja ”Aura Seaways” gör sina första anlöp i Karlshamns hamn med gods och passagerare. Det sker i det nya färjeläge som Karlshamns hamn har låtit bygga, anpassat för den nya fartygstypen. ”Aura Seaways” kommer i princip direkt från varvet i Kina och det är första gången som ett nybyggt fartyg sätts i trafik på Karlshamn, sedan regelbunden RoRo/färjetrafik startade i Karlshamns hamn 1997.

DFDS har trafikerat Karlshamn-Klaipeda sedan 2001. ”Aura Seaways” är 230 meter långt, 32 meter brett, tar 600 passagerare och har en lastkapacitet på 4 500 lastmeter . I teorin motsvarar det cirka 300 lastbilstrailrar. Det är 70 procent mer last än vad någon av de största färjorna, som hittills trafikerat Karlshamn-Klaipeda har kapacitet för. Ett systerfartyg, ”Luna Seaways”, levereras från varvet under våren. Dessa fartyg är de största av sin typ som har trafikerat Östersjön regelbundet.

Karlshamns hamn har byggt ett helt nytt färjeläge för att kunna ta emot de nya fartygen. Samtidigt har man också breddat och renoverat färjeläge nr 2, så att fartyg av samma storlek skall kunna anlöpa även där. Färjeläge nr 3 öppnades i September 2021 och det ombyggda färjeläget nr 2 skall vara tillgängligt under Februari. Totalt har Karlshamns hamn investerat 250 miljoner kronor. Investeringen medfinansieras av EU. Utbyggnader kommer också att ske på landsidan i hamnen för uppställning av fordon och trailers inför avresa och även för passagerarfaciliteter.

Transportkorridoren mellan Sverige och Klaipeda anses strategiskt viktig ur EU-perspektiv för handeln med Östra Europa och med vidare anknytning mot Svarta Havet och Asien. Karlshamns hamns investering i det nya färjeläget är bara en del av ett stort paket av investeringar för att förstärka den, för Sverige och EU, viktiga öst-västliga transportkorridoren. Förutom utbyggnaden av hamnen i Karlshamn och DFDS nya fartyg, så planerar staten den nya viktiga järnvägslänken ”Sydostlänken” som skapar en genväg från Karlshamns hamn till transportintensiva företag i regionen som Volvo Cars i Olofström och IKEA i Älmhult samt viktiga transportnoder norrut. I samband med Sydostlänken skall en ny rangerbangård byggas utanför Karlshamns hamn.