EU introducerar ”European Year of Rail”

EU vill skapa gränslös järnväg inom hela unionen. Arkivbild

2021 är järnvägens år inom EU, ”European Year of Rail”. Syftet är att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel. EU har målsättningen att skapa en gränslös järnväg inom EU utan tekniska och administrativa hinder. Genomförandet av det fjärde järnvägspaketet är ett ytterligare steg mot det, vilket järnvägsåret också uppmärksammar. Coronapandemin har visat behovet av en gemensam järnväg för att underlätta leverans av samhällsviktiga varor såsom livsmedel och läkemedel samt för att uppnå mer övergripande transportpolitiska mål.

En mängd olika aktiviteter kommer att sätta järnvägen i rampljuset i Europa för att locka medborgare och företag att välja tåget. EU-kommissionen har lanserat en hemsida som visar olika evenemang, projekt och aktiviteter som kommer att ske på europeisk nivå.

– Kommissionen får uppdraget att ta fram olika studier, bland annat om att införa en europeisk märkning för att främja varor och produkter som transporteras på järnväg. Detta för att uppmuntra företag att byta till järnvägstransporter, berättar Maria Jäderholm på Transportstyrelsen.

Medlemsstaterna ansvarar för att samordna järnvägsåret på nationell nivå.

– Vi vet ännu inte riktigt hur Transportstyrelsen kommer att involveras. Men självklart tänker vi uppmärksamma järnvägsåret. Så håll ögonen öppna, säger Maria Jäderholm