Sveab BF9K-certifierade

Certifieringen visar att ledningssystem och verksamhet är kvalitetssäkrat säger Anders Nord, KMA-chef. Foto: Sveab

Nu är Sveab Anläggning och Sveab Järnväg certifierade enligt BF9K.  BF9K är ett certifieringssystem som är anpassat för företag i byggbranschen. Systemet ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket betyder att både beställare och leverantör har en samsyn på hur arbetet ska vara utfört. BF9K är uppbyggt enligt samma principer som ISO-systemet och tredjepartscertifierat via Det Norske Veritas.

– Sveab kan med certifieringen tydligt visa att ledningssystem som verksamhet är kvalitetssäkrat vilket bygger förtroende och trovärdighet hos både medarbetare och beställare, säger Anders Nord, KMA-chef.

BF9K ägs, förvaltas och utvecklas av Byggföretagen.