Mantena och Sintef Digital i samarbete kring prediktivt järnvägsunderhåll

Mantena utvecklar algoritmer tillståndsövervakning av boggier. Foto: Mantena

Underhållsleverantören Mantena har startat ett spännande samarbete med optimeringsgruppen hos Sintef Digital för systembaserat underhåll.  Projektet har fått namnet RailCBM och ska bidra till att öka företagets kompetens inom tillståndsestimering och tillståndsförutsägbarhet av komponenter till järnvägsfordon.  Det femåriga pionjärprojektet är bland annat aktuellt för Öresundsavtalet, där Mantena är totalleverantör för underhåll av tåg som kör i södra Sverige och Öresundsområdet.  

Systemingenjör Petter Lefoka är ansvarig för test och mätningssystem i Mantena. Han berättar att projektet är en viktig del i företagets fokus på framtidens järnväg.   

– För att ta nya steg inom underhåll av järnvägsfordon är det nödvändigt att se på systemen som ligger bakom. Därför är detta ett viktigt projekt, inte bara för oss, utan för hela branschen. Ett av de viktigaste målen är att utveckla en prototyp på tillståndsbaserat underhållsprogram, så kallad Condition Based Maintenance Program, därav namnet Rail CBM. Ett annat mål är att utvecklingen av algoritmer för estimering av tillstånd för komponenter i boggier.   

– I projektet samlar vi data från flera källor, bland annat olika mätningssystem och dynamisk testbänk på verkstad på Grorud. Vi jobbar också för att installera vibrationssensorer på tåg i trafik för att testa algoritmer på komponenter i drift. Vibrationsanalyserna gör att vi kan gå genom tal från våra maskiner för att begränsa oönskade vibrationer och temperatur. 

Lefoka säger att samarbetet med Sintef  Digital bidrar med ny och spännande kompetens.   

– I utveckling av något nytt är det nödvändigt med nya perspektiv. Att jobba med utveckling inom tillståndsbaserat underhåll tillsammans med ett så starkt kompetensmiljö som Sintef  Digital är både utvecklande, lärorikt och inspirerande.