Tyska regeringen och Deutsche Bahn enas om nytt bullerskyddsprogram fram till 2030

Bullerskydd vid tyska järnvägen i närheten av staden Kiefersfelden. Foto: Deutsche Bahn

Den federala tyska regeringen och Deutsche Bahn intensifierar återigen sina ansträngningar för att skapa ett tystare järnvägsnät fram till 2030.

Företrädare för den federala regeringen och DB AG presenterade nyligen ett nytt gemensamt program under namnet ”Bullerskyddsmålsättning 2030”. I slutet av decenniet ska hälften av alla medborgare som bor vid järnvägslinjer vara befriade från järnvägsbuller.

Det innebär att cirka 800 000 människor som kommer att leva och sova lugnare i framtiden. För att uppnå detta mål kommer den federala regeringens tidigare beslutade "bullerreduceringsprogram" som lanserades 1999 att fortsätta, men antalet spårkilometrar som blir "tystare" kommer att öka avsevärt.

Förutom de 2000 kilometer järnväg som hittills har försetts med bullerskydd kommer i genomsnitt 125 kilometer extra järnvägslinjer att utrustas varje år med skydd år 2030. Det rör sig om totalt 1250 järnvägskilometer. Den federala regeringen tillhandahåller för närvarande cirka 140 miljoner euro årligen för detta ändamål.

- Ett bättre skydd för medborgarna som bor vid järnvägslinjer är mycket viktigt för oss. Människor ska bo bra och framför allt sova bra. Det är därför vi konsekvent minskar järnvägsbullret. För detta ändamål har vi redan genomfört många effektiva åtgärder, till exempel det bullerberoende linjeprissystemet, omvandling av gammal teknik till så kallade viskningsbromsar eller innovativ teknik för bullerreducering. Allt detta har redan en mycket konkret effekt. Och vi är fast beslutna att fortsätta. Tillsammans med DB vill vi halvera antalet personer som påverkas av buller senast 2030. Vi och tågoperatörerna vill ha nöjda grannar, säger Andreas Scheuer, Tysklands minister för transport och digital infrastruktur.

Omvandlingen av godsvagnar med grå gjutjärnsulor till kompositsulor bidrar väsentligt till bullerreduceringen.

- Vi rapporterar ständigt om omvandling av vår tågflotta. Sedan november har alla 63 000 godsvagnar hos DB Cargo kört med tyst profil, säger Dr. Sigrid Nikutta, styrelseledamot för godstransporter hos Deutsche Bahn och VD för DB Cargo.

- Vi vill flytta betydligt mer trafik till vår miljövänliga järnväg. För detta behöver vi invånarnas acceptans. Därför utgör 100 procent tysta godståg en mycket viktig milstolpe, understryker Sigrid Nikutta.