SJ tappar mälardalstrafiken

SJs anbud räckte inte för att behålla Mälardalstrafiken. Foto: Sven Malmberg

Idag beslutade Mälardalstrafik att tilldela den upphandlade tågtrafiken i Mälardalen till annan operatör. SJ fokus blir då att fortsätta utveckla den kommersiella regionaltågstrafiken på de tre linjerna: Stockholm-Uppsala, Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg och Linköping-Stockholm-Gävle. I upphandlingen lämnade SJ ett attraktivt och genomarbetat anbud utifrån lång erfarenhet och kunskap om vilka resurser som krävs för att köra trafiken. Tyvärr räckte det inte hela vägen fram.

SJ kommer även efter överlämningen av den upphandlade trafiken att fortsätta vara aktiv i Mälardalen. Inriktningen kommer att bli de tre kommersiella regionaltågslinjerna -Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, -Stockholm-Uppsala samt Linköping-Stockholm-Gävle

— Vår ambition är att utveckla och utöka trafiken i Mälardalen genom köp av helt nya regionaltåg samtidigt som befintliga dubbeldäckare upprustas. Tillsammans med den trafik som Mälardalstrafik upphandlar kan vi gemensamt erbjuda pendlare och andra resenärer i Mälardalen bekväma och klirnatsmarta tågresor, både inom regionen men även till och från Mälardalen, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Mälardalen är en expansiv region och SJ ser positivt på att vara med och utveckla pendlings- och fritidsresandet tillsammans med Mälardalstrafik. SJ kommer bland annat fördubbla antalet avgångar på linjen Linköping-Stockholm-Gävle från 2022.