DB: Rekordinvesteringar i linjenät och stationerna genomförs kundvänligt

Arbetet på bangårdarna och på stationerna utfördes främst i tider med låg trafik. Skiftgång användes för att säkerställa att passagerarna märkte så lite som möjligt av arbetet och förnyelsen av plattformar och tak. Som ett resultat stängdes plattformarna endast på natten och på helgerna. Foto: Deutsche Bahn

Trots Corona genomförde Deutsche Bahn (AG) fler och mer så kallade kundvänliga järnvägsprojekt än någonsin under 2020. Kundvänligt i detta sammanhang innebär att passagerartrafiken flyter utan avbrott samtidigt som järnvägsnätet moderniseras eller repareras.

Över 12 miljarder euro har investerats i ett mer robust järnvägsnät och moderna tågstationer. Mer än 1 500 kilometer spår, 1 500 omkopplare, 2,6 miljoner ton ballast och över 100 broar har redan förnyats och 620 stationer har gjorts mer attraktiva.

DB undvek flera dyra omdirigeringar och tågavbokningar genom innovativa byggplatser, hjälpbryggor och provisoriska plattformar för passagerare.

- Vi investerade mer i infrastruktur under 2020 än någonsin tidigare, säger DB:s chef för infrastrukturavdelning, Ronald Pofalla.

- När det var möjligt gjorde vi byggarbetena på ett kundvänligt och resursbesparande sätt. Kortare byggtider och färre omvägar lindrade passagerarnas resor enormt. Det är därför vi kommer att spendera cirka en miljard euro de närmaste åren på enbart kundvänligt byggande. 

Det mest framträdande exemplet är renoveringen av höghastighetslinjen Stuttgart - Mannheim. DB har massivt konsoliderat allt arbete och använt högpresterande maskiner. Nya objekt förmonterades och separata spår med byggplatser byggdes för byggtransporter. Arbetet varade därför bara 205 dagar.

Därmed förhindrades misslyckanden eller totalstopp på en sträcka som används normalt av 23 000 tåg. DB utnyttjar också detta konstruktionskoncept i nästa steg i samband med reparationen av höghastighetssträckan mellan städerna Göttingen och Kassel.

Inom ramen av så kallade Prestations- och finansieringsavtalet nr. III har DB en miljard euro till sitt förfogande fram till 2030 för enbart kundvänligt byggande.