VCD: Nattågen måste bli ett verkligt alternativ till flyget

Deutsche Bahns nattåg på Berlins centralstation. Foto: Wikipedia, kredit: calfler001

Järnvägsföretag i Tyskland, Österrike, Frankrike och Schweiz vill erbjuda resenärerna nya nattågförbindelser i Europa. Nattågen skulle kunna ersätta korta flygningar som är skadliga för miljön och klimatet. För att detta ska lyckas krävs det samordning av restider, tidtabeller och biljettpriser.

- VCD välkomnar initiativet för bättre gränsöverskridande järnvägsförbindelser i Europa. Det första steget mot ett europeiskt TEE 2.0-koncept har tagits med i tillkännagivandet av nya nattågförbindelser av fyra stora järnvägsföretag. De österrikiska federala järnvägarna bevisar redan med sitt nattågserbjudande att människor gillar att resa utomlands med tåg på ett klimatvänligt sätt. Men det räcker inte bara med ett nattågstrafiknät för Centraleuropa. Det är hög tid för att alla större europeiska städer från Moskva till Lissabon och från Neapel till Stockholm kopplas samman med snabba tågförbindelser dygnet runt. Därmed har alla europeiska länder och deras järnvägsföretag skyldighet att skapa attraktiva erbjudanden, säger Bastian Kettner, talesman för järnväg, kollektivtrafik och multimodalitet vid den ekologiska transportklubben VCD.

För att uppnå detta mål krävs, förutom samordnat samarbete, inte bara bekväma och stressfria fjärrgående tåg. De nya järnvägsförbindelserna måste också kunna konkurrera med flyget i fråga om priset.

- En allmän sänkning av tågpriserna skulle vara ett steg i rätt riktning anser Kettner.

VCD ser emellertid ett allmänt behov av åtgärder inom den europeiska järnvägspolitiken. Kostnaderna för nya internationella erbjudanden måste fördelas rättvist över alla deltagande länder. Tyskland får inte avstå från sitt ansvar här., säger Kettner.

VCD efterlyser också ett avtal mellan EU-länderna till förmån för passagerarna när det gäller enhetliga passagerarrättigheter och enhetliga taxor över nationella gränser.