Undermåligt underhåll orsaken till tågstoppet mellan Lund och Helsingborg

Arbetet med att åtgärda felen kommer att pågå under flera veckor framöver. Foto: M

Under kvällen den 3 december beslutade Trafikverket att sänka hastigheten från 180 km/h till 70 km/h på sträckan mellan Lund och Helsingborg av säkerhetsskäl. Bakgrunden är att Trafikverket har upptäckt flertalet fel på rälsen på sträckan. Det innebär att Skånetrafiken bara kan trafikera sträckan mellan Lund och Helsingborg med ett Pågatåg i timmen. Arbetet med att åtgärda felen kommer att pågå under flera veckor framöver.

– Igår kväll fick vi veta att underhållet är så undermåligt att det är en fara att släppa ut trafiken på spåren snabbare än 70 kilometer i timmen. Igår körde vi i 180 kilometer i timmen och idag får vi inte göra det. Hur länge har spåren varit undermåliga? Hur ser det ut i resten av Skåne? Vi måste få svar från Trafikverket på dessa frågor, säger Carina Zachau (M), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken arbetar just nu intensivt med att få tag på lämplig ersättningstrafik för att de som verkligen måste resa kollektivt mellan Lund och Helsingborg ska kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt utan trängsel.

– Trafikverkets oförmåga att planera underhållet av den skånska järnvägen har nått helt nya dimensioner. Timingen är den sämsta tänkbara mitt i en pandemi och med kommande julfiranden, säger Carina Zachau (M).

Detta kan jämföras med den planerade stängningen av trafiken mellan Malmö och Lund som ägde rum i augusti. Då fick Skånetrafiken en framförhållning på två år för att planera lämplig ersättningstrafik och bussar hyrdes in från hela landet. Nu har Trafikverket satt Skånetrafiken och de skånska pendlarna i en akut situation som i princip måste lösas över en dag.

Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för att utveckla, planera och upphandla själva trafiken. Staten, genom Trafikverket, ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar.