SBB Cargo automatiserar inrikes godstransporter med Voith CargoFlex

CargoFlex Hybrid för lok utför utomatisk koppling och urkoppling och kan förses med dragkrokar vid behov. Foto: Voith

Sedan maj 2019 har Voith CargoFlex använts framgångsrikt i den pågående verksamheten hos schweiziska tågoperatören SBB Cargo, ett dotterbolag till schweiziska federala järnvägen (SBB). 25 lokomotiv och 100 vagnar utrustades tidigare med 200 vagn- och 50 hybridkopplingar från företaget Voith.

På grund av projektets framgång hittills kommer transportföretaget att automatisera hela intermodala inlandstransporter från och med juni 2021. Detta motsvarar en expansion till 11 av för närvarande sex inlandsterminaler i Schweiz.

För detta ändamål har ytterligare 206 vagnar och 16 hybridkopplingar beställts från Voith, som redan har levereras.

Den problemfria driften och positiv feed-back från växlingspersonalen och vagnhållarna ledde till beslutet att utöka automatiseringen till att omfatta all kombinerad trafik.

CargoFlex från Voith är, enligt tillverkaren, optimalt anpassad till de höga belastningarna i järnvägstrafik och är tack vare sin lätta och robusta konstruktion utformad för exceptionell tillförlitlighet och lång livslängd.

Kopplingen är också kompatibel med UIC530-riktlinjen och den garanterar att inga ändringar av vagnkonstruktionen är nödvändiga. Det hela kompletteras med ett modulkoncept för behovsbaserad expansion med befintliga och framtida moduler, till exempel automatisk frikoppling.