Transporter av järnvägsgods ska främjas i sydöstra Asien

Vietnamesiskt tåg vid Stillahavskusten. Foto: Vietnam Railways

Den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstransport och FN: s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet har undertecknat ett femårigt överenskommelsememorandum för omfattande samarbeta i syfte att utveckla järnvägstransporter i Asien, särskilt i sydöstra Asien där de flesta stater inte har undertecknat transportorganisationen COTIF:s enhetliga rättsliga ramar eller dess motsvarighet OSJD.

OTIF meddelade att de viktigaste målen var att sätta igång det föreslagna transasiatiska järnvägsnätet. Det kräver utveckling och tillämpning av COTIF:s enhetliga rättsliga ramar för järnvägskontrakt, transport av farligt gods, teknisk driftskompatibilitet och säkerhet.

Dessutom är det viktigt att stödja anslutning av intresserade ESCAP-medlemsländer till COTIF i syfte förbättra konkurrenskraften för järnvägstransportmarknaden och främja användningen av digital teknik och att hjälpa länder i genomförandet av gemensamma järnvägsprojekt.

UNESCAP och OSJD tecknade en MoU redan i december 2016 och bekräftade därmed sitt samarbete på ett gemensamt intresseområde.

Konventionen om internationell järnvägstransport, COTIF (franska konventionen relativ aux transports internationaux ferroviaires) handlar om gränsöverskridande förflyttningar av varor såväl som personer. Nuvarande versionen av COTIF baseras på Vilniusprotokollet från år 1999.