Tågoperatören VR inför extra avgångar till jul och nyår

För tillfället kör VR cirka 95 procent av de normala tågturerna. Under vardagar är passagerarmängden ungefär hälften och under helgerna ungefär en tredjedel mindre i jämförelse med passagerarmängden under samma period i fjol. Foto: VR, kredit: Rinne

Under jul-och nyårshelgen reser tusentals finländare som bor i Sverige till gamla hemlandet. De kommer dock att upptäcka att resandet med tåg sker under helt andra premisser i Finland än i Sverige.

Det är obligatoriskt att använda munskydd i VR:s Extra-vagnar på fjärrtågen. Sittplatsen intill är alltid ledig i Extra-vagnar och munskydd ingår i biljetten. För övrigt rekommenderas munskydd i alla tåg och bussar.

Myndigheternas rekommendation om att landets invånare ska avstå från större familjefester under högtiderna påverkar inte VR:s utbud på tågturer kring jul och nyår.

Trots coronaepidemin och hälsomyndigheternas rekommendation om att finländarna inte ska samlas i större grupper under de kommande högtiderna sätter VR in extra tågturer till jul och nyår, såsom tidigare år.

– Jul och nyår är högsäsong för tågresande och antalet tågturer kommer att utökas i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Biljetter till julens nattåg säljs redan och biljetter till dagturerna kommer till försäljning nästa vecka, säger Johanna Liukkonen, informatör vid VR, till dagstidningen HBL.

– Vi erbjuder gott om tågturer sett till passagerarmängden och vi fortsätter använda förlängda tåg. Tågtrafiken spelar en central roll i samhället och för finländarna. Det är viktigt att människor kan ta sig till jobbet och resa tryggt i Finland.

Inga fall av coronavirussmitta har hittills kunnat spåras till tågtrafiken.

VR har i kraft över 120 åtgärder som ska minska risken för smittspridning, bland annat rekommenderar man stark att passagerna bär munskydd och erbjuder dem möjligheten att reservera också platsen bredvid sin egen.

–  I fjärrtågens Extra-vagnar är det obligatoriskt att använda munskydd. Platsen intill är alltid ledig och munskydd ingår i biljetten. Att resa i egen hytt på nattåg är särskilt tryggt då man antingen är helt för sig själv eller med sitt eget ressällskap, säger Liukkonen.