Deutsche Bahn bygger ut bansträckan Hannover - Bielefeld

I framtiden kommer restiden på sträckan mellan de tyska städerna Bielefeld och Hannover att bli 31 istället för 48 minuter. Foto: Deutsche Bahn

I framtiden reser resenärerna mellan floderna Rhen och Spree betydligt snabbare än idag. Deutsche Bahn har tilldelats en order från Tysklands federala transportministerium om modernisering och utvidgning av bansträckan mellan Hannover och Bielefeld.

Som en del av järnvägslinjen mellan Rhen/Ruhr och Spree kommer utvidgningen att bidra till betydligt kortare restider, Exempelvis har restiden från Bonn till Berlin minskat med upp till 39 minuter till fyra timmar.

För att involvera medborgarna i regionen redan från början inleder DB en omfattande och transparent planeringsdialog.

- Linjen Hannover - Bielefeld är ett nyckelprojekt för fler och snabbare förbindelser mellan floderna Rhen och Spree. Banavsnittet kommer inte bara att gynna miljontals järnvägsresenärer utan också klimatet, säger styrelseledamot i DB Infrastructure Ronald Pofalla.

Projektet är en del av den federala regeringens huvudplan för järnvägstransporter. Projektet syftar till att fördubbla antalet passagerare inom persontransporter på järnvägen och öka järnvägstransporterna av gods. Acceleration på den cirka 100 kilometer långa Hannover - Bielefeld-rutten är en viktig faktor.

Erfarenheterna från den relativt nya moderniseringen av bansträckan mellan Berlin och München visar, enligt Pofalla, att kortare restider leder till en betydande förflyttning av vägtrafiken över till järnväg. Med den utvidgning som nu planeras minskar också restiderna på den europeiska järnvägskorridoren "Nordsjön-Baltikum" mellan Berlin och Bryssel och vidare till Amsterdam.