Inlandsbanan i avsiktsförklaring med Nor-Log Thermo

Inlandsbanan är en strategiskt belägen infrastrukturlänk. Foto: Håkan Wike

I en ny avsiktsförklaring tar Inlandsbanan och Nor-Log Thermo ett nytt steg i överflyttningen av transporttjänster från väg till järnväg. Genom sitt samarbete inleder parterna en satsning på hållbara transporter av temperaturkänsliga varor till och inom Sverige.

Genom den nya avsiktsförklaringen mellan norska Nor-Log Thermo och Inlandsbanan inleds ett samarbete om hållbar järnvägstransport av temperaturkänsliga varor så som fisk från Norge till Sverige och för vidare transport genom Sverige till andra marknader.

Inlandsbanan, med sin startpunkt längst upp i norra Sverige och genom halva landet, är en strategiskt belägen infrastrukturlänk i den här satsningen och kommer med minsta möjliga klimatavtryck att transportera varor från Norge till strategiska terminalplatser i Sverige för av- och pålastning av känsliga råvaror inom matindustrin.

Utöver järnvägens strategiska läge finns förutsättningar för ytterligare miljövinster i samarbete eftersom Inlandsbanan just nu – som först i sitt slag i världen – utreder möjligheten att konvertera all godstrafik till vätgasdrift.